Contact

Contact


Wijkgebouw: van Houtenstraat 1

2221 BB Katwijk  ZH

Tel: 071 4081330

Giro nr. wijkvereniging: NL42INGB0002307185

Rek. nr. wijkvereniging: NL98RABO0331846640
Email wijkverenging: wijkverhr@ziggo.nl

Email leden administratie : wijkledenadmhr@ziggo.nl

Email bestuur: wijkbestuurhr@ziggo.nl


 

Website: www.wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl


Rijnhoorngeschal:

Rijnhoorngeschal verschijnt 6 maal per jaar. Oplage 550 stuks

Kopie/Agenda Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever van Houtenstraat 1,

2221 BB     Katwijk ZH

Redactie Wijkkrant: Dhr. D. Varkevisser en Dhr. J. van Staden.Copyright © Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever. All Rights Reserved