Bestuur


Bestuur en Directe Medewerkers

Voorzitter                             Mw. M. Schaap

Vice Voorzitter                    Dhr. A. van Duijvenvoorde

1e Penningmeester             Mw. L. Munnik

1e Secretaresse                    Mw. A. Varkevisser

2e Penningmeester             Mw. M. van Dijk

2e Secretaresse                   

Werkgroepen                      Dhr. A. van Duijvenvoorde


           

 Copyright © Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever. All Rights Reserved