Bridge

Bridge

Begin september zijn wij met onze bridgeclub neergestreken bij jullie wijkvereniging.


Wij zijn een groep van ongeveer 60 personen die elke dinsdagavond bij elkaar komen

om te bridgen. Deze club is ongeveer 30 jaar geleden gestart als “rookvrij bridgen”

omdat er toen bij elke zaalactiviteit lustig op los gerookt werd en deze groep dat niet wilde.

Een ander kenmerk van deze club was dat het vooral om ontspanning ging waardoor de meer fanatieke bridgers zich er niet echt thuis voelden. Dit is nog steeds zo en daarom voelt iedereen zich bij ons snel op zijn of haar gemak, ook omdat de nieuwe aanwas vaak bestaat uit mensen die nog niet zo lang geleden met bridgen zijn begonnen.


Wij zijn naar jullie vereniging verhuisd omdat Het Zandgat van wijkvereniging Noord – Noordoost

binnen het betaald parkeren gebied kwam te liggen en de extra kosten daarvan veel hoger waren dan de normale bijdragen.

Leden die jullie gebouw alleen van de buitenkant kenden waren soms wat sceptisch maar bijna iedereen was blij verrast van de zaal en de voorzieningen en voelt zich al helemaal thuis.


Nu wij ook een aparte activiteitengroep vormen binnen de wijkvereniging Hoornes – Rijnsoever

worden alle bridgers per 1 januari 2016 ook officieel lid van de wijkvereniging en gaan wij ervan uit

dat dit nog vele jaren tot genoegen van iedereen zo zal blijven.


Hoofd Werkgroep is Dhr. L van Hof.

Copyright © Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever. All Rights Reserved