Namen en Adressen

Wijkvereniging Hoornes Rijnsoever

Werkgroepen Volwassenen Activiteiten

Ba-Pra-Ka-Dra Dhr. W. de Ruijter

Biljartclub Dhr. P. van den Berg

Bingo Mw. A. Varkevisser

C & W Dansclub Ma Dhr. J Epker en Mw. J van Duijn

C & W Dansclub Wo Mw. A. Corpel

Vrij Stijldansen Mw. A. Varkevisser

Darts Dhr. C. Schaap

Jokeren Mw. C. Ouwehand

Modinettes HR wo Mw. M. Dirkx

Ouderensoos Mw. van Dijk

Volleybal Mw. M Lakerveld

Sjoelen di Mw. M van Dijk en Mw. G. Ouwehand

Partnerdansen Dhr. L van Delft

Bridge Dhr. C. Verdoes

Gym. Huisvrouwen Mw. C. Minnee

Werkgroep Ondersteunende Activiteiten

Krant D. Varkevisser en J van Staden

EHBO Mw. W. van Hoven

Verkopers Dhr. A. van der Plas

Wijk gebouw beheerder Dhr. D. Varkevisser

Schoonmaakteam

Werkgroepen Jeugd Activiteiten

Jeugd zaterdagmiddag Mw. G Ouwehand

 

 

Copyright © Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever. All Rights Reserved