Contact

Wijkvereniging Hoornes Rijnsoever

Contact

 

Wijkgebouw: van Houtenstraat 1

2221 BB Katwijk ZH

Tel: 071 4081330

Giro nr. wijkvereniging: NL42INGB0002307185

Rek. nr. wijkvereniging: NL98RABO0331846640

 

 

 

Email wijkverenging: wijkverhr@ziggo.nl

Email leden administratie : wijkledenadmhr@ziggo.nl

Email bestuur: wijkbestuurhr@ziggo.nl

 

Website: www.wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

 

Rijnhoorngeschal:

Rijnhoorngeschal verschijnt 6 maal per jaar. Oplage 550 stuks

Kopie/Agenda Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever van Houtenstraat 1,

2221 BB Katwijk ZH

Redactie Wijkkrant: Dhr. D. Varkevisser en Dhr. J. van Staden.

 

 

Copyright © Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever. All Rights Reserved